OBAVIJEST

TERMINI TRČANJA:

 

   UTORAK I ČETVRTAK- 1.GRUPA – 19,30h

   UTORAK I ČETVRTAK – 3D GRUPA  – 16,30h i 18,30h

IZVJEŠTAJI SA UTRKA

SAVJETUJEMO

PRIČE SA UTRKA