Redovni članovi:


 • Goran Stanojević
 • Gabrijela Šalković
 • Damir Matan
 • Antonio Pintur
 • Goran Jajčević
 • Marina Pribanić
 • Darinka Vučković
 • Mladen Budinšćak
 • Silvio Car
 • Željka Cunić Milošević

 

Pridruženi članovi:

 • Maja Bogović
 • Boris Bogović
 • Danijela Martinović
 • Anđelka Mađar
 • Aleksandra Šneler
 • Blanka Weber
 • Morana Sabljić
 • Mladen Lišnjić
 • Damir Erdelja
 • Vlatka Fink Radaković
 • Ana Grubješić
 • Jadranka Belavić
 • Jasminka Sušanj
 • Melanija Čujko
 • Andrea Grman Fanfani
 • Vanda Gašpar Mitrečić
 • Petar Fink
 • Lea Šipka
 • Danica Bago
 • Predrag Silvaši
 • Maja Lukić Puškarić
 • Marijana Grbac
 • Emil Brnardić

Polaznici zajedničkih treninga, a koji su i članovi ne plaćaju godišnju članarinu udruzi.

Ukoliko se želite učlaniti u udrugu Dodir prirode molimo Vas da ispunite obrazac za prijavu. 🙂