Edukacijske prezentacije

Ultra maratonka Veronika Jurišić govori o prehrani iz aspekta trkača.

Nutricionistkinja Daria Vranešić govori o prehrani iz stručnog aspekta.