ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba.

Članovi Udruge se dijele na dvije kategorije – redovne i pridružene. Samo redovni članovi sudjeluju u radu tijela Udruge i čine skupštinu, dok pridruženi članovi udruge koriste ponuđene terapije i radionice za ostvarenje svojih interesa, te sudjeluju u natjecanjima, no ne sudjeluju u radu skupštine.
Redovni članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • da biraju i budu birani u tijela udruge
 • da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;
 • da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;
 • da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;

Pridruženi članovi imaju pravo i obvezu:

 • da se natječu na atletskim međunarodnim i domaćim utrkama
 • da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;
 • da prisustvuju radionicama Udruge,
 • da koriste usluge udruge

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Predsjednik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički (napomena: može se navesti i drugi prikladan način) i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.

Napomena: mogu se navesti i drugi podaci npr. adresa stanovanja, broj telefona, mail adresa i sl.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

– plaćanje članarine,

– bavljenje aktivnostima Udruge,

– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupom po osobnoj želji,
 • odlukom Predsjednika ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Poslovnik rada Udruge,
 • neplaćanjem članarine duljim od dvije godine,
 • prestankom rada Udruge
 • smrću.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko na kraju 2 godine na plati članarinu za obje godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže  i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

OBRAZAC PRIJAVE:

 • UKOLIKO ŽELITE POSTATI ČLANOM UDRUGE MOLIMO VAS DA ISPUNITE DOLJE NAVEDENI OBRAZAC.
 • ČLANARINA U 2017. NE UKLJUČUJE OVJERU HAS-ove ISKAZNICE VEĆ SE ONA RADI NA VLASTITI TROŠAK.
Polja označena sa * su obavezna